English
Favoriter
  1. Miljömärkning Sverige anordnade seminarium om offentlig upphandling

Miljömärkning Sverige anordnade seminarium om offentlig upphandling

Vid Svanens seminarium om offentlig upphandling konstaterade upphandlingsjuristen Magnus Josephson att Svanens krav på varor och tjänster är en stor hjälp och ett utmärkt verktyg att använda i offentliga upphandlingar – om de används på rätt sätt.

Upphandlingsjuristen Magnus Josephson talade på Svanens seminarium om offentlig upphandling
Magnus Josephson menade att Svanens krav är mycket lämpliga att använda inom offentlig upphandling.
Mycket har hänt sedan Sverige på nittiotalet, som nyblivna medlemmar i EG, slog fast att man som offentlig upphandlare varken kunde ställa krav på Svanenmärkning eller ens miljökrav över huvud taget.

Men trots att de flesta är ense om att miljöfrågan är viktig och att miljömärkningar är ett bra sätt att skilja ut de miljöbästa produkterna på, lever gamla sanningar om vilka krav som får ställas kvar. Offentliga upphandlingar där Svanenmärkta produkter gynnas är fortfarande sällsynta.

Enligt Magnus Josephson kan miljömärkningar som Svanen utnyttjas betydligt bättre, framför allt som en garant för att varan eller tjänsten faktiskt klarar de miljökrav som har satts upp.

– Alla leverantörer måste kunna visa att deras produkt håller vad de lovar och som ett sådant kvitto passar Svanenmärkningen ypperligt. Det blir som att den upphandlande myndigheten "outsourcar" kontrollen av att kraven efterlevs. För en Svanenmärkt produkt räcker det med att visa upp Svanenmärket medan andra tillverkare måste visa att deras produkter klarar kraven på annat sätt, säger han.

Charlotte Klärré från Svanenmärkta städfirman Inspira
Charlotte Klärré från Svanenmärkta städtjänsten Inspira deltog också på seminariet. Inspira har vunnit flera stora upphandlingar inom både privat- och offentlig sektor.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillåter dock inte att det ställs krav på att produkterna måste vara Svanenmärkta för att kvalificera sig i upphandlingen. Däremot pekar Magnus Josephson på lämpligheten i att i stället använda Svanens krav i upphandlingen, främst med tanke på att de till stor del fokuserar på prestanda och funktion.

– Det är när kraven alltför mycket handlar om tekniska detaljer och mindre om effekten av kravet som det blir problem enligt LOU, menar Magnus Josephson.

Han betonar också vikten av att leverantörer ständigt för en dialog med upphandlaren och försöker föra in miljökrav som en naturlig del av konversationen. På så sätt är det möjligt att vara med och påverka och säkerställa att de miljökrav som så småningom ställs är relevanta.

– Myndigheterna skriker efter den här typen av information och förutsätter mer och mer att leverantörerna ska kunna hjälpa dem att ställa rätt miljökrav i upphandlingen, säger Magnus Josephson.

Offentliga inköp för 800 miljarder om året

Alla kan dra sitt strå till stacken men en upphandlare kan dra flera och har större makt att förändra konsumtion och miljöbelastning genom att ställa miljökrav än någon annan. Svensk offentlig upphandling står i dag för mellan 800- och 900 miljarder kronor. Därför pågår nu ett arbete med att göra det enklare att använda Svanens kriterier inom offentlig upphandling. En tydligare rangordning av Svanens olika krav efter dess miljönytta underlättar för upphandlaren att ställa tydliga och relevanta krav med hjälp av Svanen.