English
Favoriter
  1. Svanenmärkt från Blå Station

Svanenmärkt från Blå Station

Nu har fåtöljen Oppo, formgiven av Stefan Borselius, blivit Svanenmärkt. Oppo blir den femte sittmöbeln som Blå Station väljer att Svanenmärka.

– För två år sedan Svanenmärkte vi ett representativt urval av våra möbler och vi har nu också valt att Svanenmärka Oppo, som med sin mjuka vänliga form har tilltalat stor som liten. Vi ser Svanenmärkningen som ett officiellt kvitto på vårt miljöarbete och att fortsätta miljömärka delar ut vårt sortiment ser vi som självklarhet, säger Johan Lindau vd på Blå Station.

Svanenmärket får bara användas på möbler som lever upp till högt ställda miljö- och kvalitetskrav. Det har Svanenmärkningen och oberoende testlaboratorier kontrollerat.

– En möbel från Blå Station ska förtjäna en plats på marknaden, detta innebär bland annat att design och material kvaliteten ska vara så hög att möbeln är attraktiv på marknaden en lång tid framöver och att den håller för generationers användning. En sådan möbel behöver inte bytas ut, vilket i sig är positivt ur miljösynpunkt, säger Johan Lindau.

Svanens krav på möbler:

Svanen ställer krav på både miljö och god kvalitet. Möbler som håller länge är i sig miljöbesparande. Miljökraven innebär bland annat att inget trä får hämtas från skyddsvärda skogar. Minst 70 procent ska dessutom komma från certifierat hållbart skogsbruk.

Textilier och stoppningar måste klara hårda kemikaliekrav från ekologisk odling av bomull till färdigt material. Vissa flamskyddsmedel och färgämnen är helt förbjudna. Den metall som används ska vara återvunnen till stor del. Det minskar energiförbrukningen och utsläpp som annars följer av metallframställning, vilket i sin tur minskar möbelns påverkan på växthuseffekten.


Blider kan laddas ned från Blå Stations webbplats www.blastation.se.

Möbler från Blå Station med Svanenmärkning:
Oppo
Boo
Chair 69
Innovation C
Sting

För mer information kontakta:

Mimi Lindau Rikardsson, marknadsansvarig Blå Station:
Tel: 0709 - 24 90 71

Anders Moberg, produktansvarig Svanen:
Tel: 08-55 55 24 27

Anja Grundberg, presskontakt Svanen:
Tel: 0708-65 51 36