English
Favoriter
  1. Svanen tar pulsen på EU:s ministrar

Svanen tar pulsen på EU:s ministrar

När EU:s energi- och miljöministrar träffas i Åre den 23 – 24 juli finns Svanen på plats för att visa upp Nordens framgångsrika arbete med miljömärkning.

I dag tar Sverige över EU:s ordförandeklubba och därmed, genom Miljömärkning i Sverige AB och sin vd Ragnar Unge, även ordförandeskapet för EU:s miljömärkningsnämnd - European Union Ecolabelling Board.

Svanen vill naturligtvis ta tillfället i akt och sprida kunskap om den nordiska miljömärkningen bland EU:s ministrar. Under det informella mötet i Åre den 23 och 24 juli kommer EU:s energi- och miljöministrar inte bara att diskutera klimatförändringar och energieffektivitet, utan även kunna testa sitt eget miljöengagemang i Svanens test ”Hur Svanlig är du?”.

Svanen vill förutom att informera om det framgångsrika miljömärkningsarbetet också passa på att uppmärksamma ministrarna på att de bor på Svanenmärkta hotellen Holiday Club och Hotell Diplomat under Åre-mötet.

Ingen annanstans i världen har arbetet med miljömärkning varit så lyckat som i Norden. Miljömärkning Sverige har sedan 20 år tillbaka arbetat med att Svanenmärka produkter och tjänster som är ett bättre val ur miljösynpunkt. I dagsläget finns Svanen på 66 produktgrupper och bara i Sverige finns 1 200 licenser för Svanenmärkta produkter eller tjänster.

I oktober 2008 fastslog en internationell studie utförd på uppdrag av den brittiska regeringen att Svanen är världsledande vad gäller miljömärkning.

– Vi är mycket stolta över att vårt arbete ses som världsledande och har ett högt internationellt anseende, säger Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige.