Hållbar offentlig upphandling – från retorik till praktik

Hållbar offentlig upphandling – från retorik till praktik

En studie som slår hål på myter om offentlig upphandling och erbjuder effektiva lösningar.


Ladda ner (pdf).
Rapporten bygger på granskning av studier och på samtal med företag, upphandlare, politiker, föreningar, utredare och forskare. Vi fördjupar oss i problematik kring produktion och konsumtion av textilier i form av bland annat farliga kemikalier och svåra arbetsmiljöproblem. Tillverkningen av kläder och kemikalier kompexiteras också av skiftande mode, globaliserade leverantörskedjor, begränsad kunskap och svag lagstiftning.

Bakom rapporten står New Wave Group, en stor företagskoncern som har påbörjat en resa mot långtgående miljökrav och sociala villkor i produktionen av kläder och textilier, samt organisationerna bakom hållbarhetsmärkningar med miljömässiga och sociala krav Fairtrade Sverige, KRAV, MSC, Miljömärkning Sverige, Naturskyddsföreningen och TCO Development. Slutligen medverkar 2050 med sin starka drivkraft för miljö- och klimatfrågor i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv.

Ladda ner rapporten

Hållbar offentlig upphandling – från retorik till praktik Hållbar offentlig upphandling – från retorik till praktik