Frågor och svar om #ModUpp

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om #ModUpp.

Kontakta oss gärna om din fråga inte finns med!

Anna Norberg, Pressansvarig Miljömärkning Sverige AB:
Tel: 08 - 55 55 24 13
Tel: 0762 - 62 54 90
E-post: anna.norberg@svanen.se

 • 1. Vad är #ModUpp2020?
  #ModUpp2020 är en uppmaning till beslutsfattare och inköpare inom offentlig sektor att använda tredjepartscertifieringar för miljö och social hållbarhet för att ställa om till en modern upphandling. Målet är att 50 % av alla upphandlade produkter inom offentlig sektor ska vara märkta med miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar år 2020. Bra Miljöval, EU Ecolabel, Fairtrade, KRAV, MSC, Svanen och TCO Certified är effektiva verktyg för den som vill ställa tuffa och relevanta krav vid upphandling.

  Läs vår debattartikel här
 • 2. Varför startade ni #ModUpp2020?
  Vi vill att den offentliga sektorn ställer om till att bli en modern beställare som hanterar skattemedel med ansvar för miljö och sociala förhållanden. Offentlig upphandling omsätter 600 miljarder kronor årligen. Det nya EU-direktivet om offentlig upphandling uppmuntrar till att ställa krav som hänvisar till både miljömässiga och sociala märkningar, samt att med hjälp av certifieringar och märkningar verifiera att kraven som ställs vid upphandlingar uppfylls. Det är hög tid att agera för att vi ska kunna nå nationella miljömål, klimatmål och globala fattigdomsmål.

  Använd oss, vi är effektiva verktyg.
 • 3. Vad är det som ska upphandlas?
  År 2020 ska 50 % av alla upphandlade produkter i offentlig sektor vara märkta med tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar. Syftet med uppmaningen är att stimulera till högt ställda mål inom den bredd av områden där vi finns representerade. El, datorer, byggskivor, kemiska produkter, livsmedel med mera – 50 % av de produkter där det finns en märkning. Uppföljning av inköpen är viktigt för att nå målet. Märkningar är effektiva verktyg för att verifiera att kraven du ställt har uppfyllts. Redovisa dina inköp i SEK.
 • 4. Kostar det något att gå med i #ModUpp2020?
  Nej.
 • 5. Vilka aktörer har antagit utmaningen?
  De första som antagit #ModUpp2020 är Eskilstuna, Örebro, Malmö, Uppsala, Alvesta och Lund. Sen kom Kungsbacka (2016) och Lomma (2017).

  Anta utmaningen ni också!
 • 6. Hur kan organisationer nå målet på 50 % till 2020 – tips?
  – Ställ krav som direkt hänvisar till tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar vid alla upphandlingar.

  – Tänk brett! Modernisera din organisations upphandlingspolicy genom att ställa sociala och miljömässiga krav.

  – Satsa på utbildning och engagera er personal.

  – Skapa allianser över partigränser för att säkra långsiktighet i upphandlingsarbetet.

  – Samverka och utbyt erfarenheter med andra aktörer.

Initiativtagare till #ModUpp2020.

Gå in på respektive hemsida för att få konkreta råd hur du ställer krav :

Bra Miljöval – Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Miljömärkningen Bra Miljöval är ett av våra verktyg för att nå det målet. Den gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön. Bra Miljöval har idag Sveriges enda miljömärkning på el.

Läs mer på www.bramiljoval.se

Fairtrade – Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Läs mer på www.fairtrade.se

KRAV – KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund. Detta innebär en hållbar matproduktion, utan användning av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, genmodifierade organismer (GMO) eller naturfrämmande tillsatser. KRAV har dessutom särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer på www.krav.se

MSC – Marine Stewardship Council är en världsomspännande ideell organisation som vill att haven ska sjuda av liv – i dag och i framtiden. Vi arbetar för miljömärkning av vildfångad fisk och skaldjur. Vi vill göra det enkelt för konsumenter och uppköpare att bidra till levande hav. MSC ställer krav på att fisket ska ha minimal inverkan på både fiskebestånden och miljön samt spårbarhet i hela kedjan.

Läs med på www.msc.org

Svanen – Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet, EU Ecolabel.

Läs mer på www.svanen.se

TCO Certified är TCO Developments internationella hållbarhetscertifiering för Hållbar IT. IT-produkter som är certifierade enligt TCO Certified uppfyller krav på socialt ansvarstagande i produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela livscykeln. Denna bredd av miljömässiga och sociala krav gör TCO Certified unik

Läs mer på www.tcodevelopment.se