Debattartiklar

Dagens Samhälle Faksimil

"Gör upphandlingar till en vital del av hållbarheten"

Det saknas långsiktighet och en tydlig målbild i upphandlingspolitiken. Politiker och tjänstemän behöver återerövra upphandlingsfrågan och göra upphandlingarna till en vital del av hållbarhetsarbetet. Vi har nu mycket höga förväntningar på den nationella upphandlingsstrategi som ska presenteras av civilminister Ardalan Shekarabi i vår.

Debattartikel från april 2016 i Dagens Samhälle

 

Världens chans till modern upphandling

I dag finns fem nya, lovande möjligheter som ger världens chans till modern upphandling. Tyvärr saknas det långsiktighet i upphandlingspolitiken, menar flera företrädare för svenska miljömärkningar.

Debattartikeln från juli 2015 i Miljö & Utveckling

Dags att skapa nya allianser för hållbara upphandlingar

För första gången går representanter för tredjepartscertifieringar för miljö och social hållbarhet samman och uppmanar offentliga beslutsfattare och inköpare att ställa om till en medveten och modern upphandling. I dag fredag publiceras nya EU-regler som ger möjligheter att ta större hänsyn till både miljön och sociala aspekter när varor och tjänster köps för skattemedel.

Debattartikel i Dagens Samhälle 2014

Dags att skapa hållbara allianser Dags att skapa hållbara allianser