Fullsatt när #ModUpp presenterades i Almedalen

Ardalan Shekarabi (S), upphandlingsminister, inledde seminariet med att betona alla nya möjligheter som dukas upp på upphandlingsbordet i Sverige idag; ny lag och ny myndighet.

– För att få ett hållbart samhälle måste vi ställa om till en hållbar upphandling. Upphandlingen måste användas som ett strategiskt verktyg och kopplas till samhällspolitiska mål, sa Ardalan Shekarabi.

– Enligt den nya upphandlingslagen är det ok att ställa krav på märkningar, men det kan ta lite längre tid att ändra på rådande struktur och kultur inom upphandlingen. Nu måste vi ge en tydligare vägledning för offentlig upphandling, menade ministern.


Upphandlingsminister, Ardalan Shekarabi (S).

Han har därför tagit initiativ till den nya Upphandlingsmyndigheten. Från 1 september myndigheten ge stöd och vägledning. Delar av den personal som arbetar på Konkurrensverket ska flytta över till den nya myndigheten.

– Vi vill se en positiv spiral i upphandlingen som lyfter oss märkningar. Vi märkningar har inte fått tillräckligt stöd från Konkurrensverket och Miljöstyrningsrådet, som varit ansvariga myndigheter för upphandling tidigare. Det är slöseri med resurser, därför att våra tredjepartscertifierade märkningssystem är effektiva verktyg för upphandlare, säger Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige.

– Vi ställer krav, vi kontrollerar att produkterna lever upp till våra krav och vi skärper kontinuerligt kraven. Vi erbjuder ett färdigt fungerande system med 300 personer, som är som gratis arbetskraft för er, säger Ragnar Unge med tydlig adress till Konkurrensverket på plats i form av Annie Ståhlberg, enhetschef, som verkade nöjd över detta besked om resurser.

Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige
Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige.

Svanen har startat upphandlingsuppmaningen #ModUpp2020 tillsammans med andra tredjepartscertifierade miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar: Bra Miljöval, TCO Development, Fairtrade, KRAV och MSC. Uppmaningen till offentlig sektor lyder: att 50% av det som köps in ska vara märkt med en tredjepartscertifiering till år 2020. Örebro kommun som antagit #ModUpp2020 är på vissa områden redan uppe i #ModUpp2020:s mål.

Vad är receptet bakom framgången?
– Vi ser upphandlingen som kommunens viktigaste verktyg att ta hand om vår stora miljöskuld. Det är ett utmärkt verktyg att ta bort det som är dåligt. Upphandling är etik mer än teknik, säger Lennart Bondesson, kommunalråd (KD), Örebro Kommun.

Men Mathias Sylvan, jurist och expert på upphandling anser att den nya lagstiftningen förvisso tydliggör att upphandlare kan direkt hänvisa till märkningar. Men att lagen hade kunnat förenkla arbetet för upphandlare ytterligare.

– Nya LOU-direktivet är en förenkling eftersom det säger att man får kräva ett visst märke under förutsättning att märket uppfyller vissa krav, till exempel att det utfärdas av ett oberoende märkningsorgan. Den nya regeln är också mer omfattande eftersom den också avser annan märkning än miljömärkning, till exempel social märkning. Men det kommer fortfarande inte vara så enkelt. Den upphandlande myndigheten måste nämligen också godta andra likvärdiga märkningar. Här får vi hoppas på handfast stöd från den nya Upphandlingsmyndigheten, säger Mathias Sylvan.

Magdalena Streiffert, Fairtrade

– Vi har kommit ett bra steg på vägen, många kommuner ställer redan sociala krav. Men stödet saknas hos kommunerna. Det behövs en myndighet som framför allt ger stöd till små kommuner.

Magdalenas råd till nya myndigheten är att jobba nära kommunerna och mycket hand-on. De måste också vara mer proaktiva.

Gabriella Blomgren, TCO Development

– Använda tredjepartscertifiernag som verktyg. Se till att berätta att det är ok att använda märkningarna som ett verktyg. Ge mer stöd till kommunerna.

Gabriellas tips till kommunerna:

  • Gör upphandlingen till en del av kommunens hållbarhetsarbete
  • Jobba internt
  • Jobba över partigränserna

Läs referatet från när #Modupp2020 presenterade i Almedalen, 2014

#ModUpp2020 #ModUpp2020