Svanen tar helhetsgrepp på den nordiska konsumenten

Tillsammans med Prime/United Minds har Nordisk miljömärkning undersökt konsumenters beteende för att se vad som kan inspirera fler till fler hållbara beslut. Rapporten består dels av en kartläggning av nordiska konsumenters beteende med färsk statistik "The Nordic Swan Ecometer 2018". Dels av djupintervjuer med politiker, beteendevetare, affärsgurus, forskare för att få en mer omfattande förståelse för drivkrafter och trender och bidra till insikter för lösningar och affärsmöjligheter.

Rapporten finns att ladda ner här

- Med den här rapporten vill vi hjälpa våra kunder, intressenter och partners att greppa tidsandan, ligga steget före och förstå hur konsumenter i Norden resonerar kring hållbar konsumtion. Tillsammans med bästa möjliga partners har vi grävt djupare i konsumenters beteenden och framtida utmaningar. Vi har pratat med visionärer och experter från ett stort antal områden, säger Christian Quarles van Ufford, marknads- och kommunkationschef Miljömärkning Sverige

Några av rapportens hållbarhetsprofiler:
• Vincent Stanley , head of Philosophy på Patagonia
• Per Espen Stoknes, psykolog och politiker
• Katarina Graffman, antropolog & Jacob Östberg, professor vid Stockholms Universitet
• Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister i Sverige
• Sigrid Barnekow, chef för Mistra Future Fashion

<p style="font-family: inherit; background: inherit; color: inherit;"><a class="read-more" title="Hållbaristarapporten" href="/Documents/Rapporter/Sustainable-Consumerism-in-the-Nordic-region-The-Report-by-Nordic-Ecolabelling.pdf">Rapporten finns att ladda ner här</a></p>
Hållbarista