Frågor och svar för dig som vill spara Svanenmärkt

Det finns många frågor kring varför vi valt att Svanenmärka just fonder. Vilka krav ska fonderna  uppfylla, hur kontrolleras de, vilka företag får de investera i, vilka företag får de INTE investera i? För att underlätta har vi delat upp frågorna i olika kategorier.

Allmänt om Svanenmärkta fonder

Vilka krav ska fonden uppfylla

Mer detaljer om vilka krav fonden ska uppfylla

Frågor om ESG-analys

Mer om kraven på normer och konventioner