Att ansöka om Svanenlicens för fonder

Så du funderar på att Svanenmärka din fond, vad kul! Här får du en generell beskrivning av hur processen ser ut – från tanke till godkänd licens.

Det går att Svanenmärka de flesta typer av fonder. Men tyvärr inte alla. Så innan du sätter igång att ansöka är det klokt att kontrollera att din fond går att Svanenmärka.

Även helt nya fonder, som ännu inte kommit ut på marknaden, kan bli godkända och Svanenmärkta från första dagen de finns till försäljning. Om du vill ha din fond Svanenmärkt redan från start är det viktigt att du tar kontakt med oss så tidigt som möjligt i utvecklandet av den nya fonden.

 För att en ansökan ska kunna påbörjas måste följande tre saker vara uppfyllda:

 • Fonden måste arbeta enligt UCITS
 • Fonden måste vara registerad för distribution i minst ett nordiskt land
 • Fonden får max inneha, som medeltal över ett år, 50 % obligationer som inte är utgivna av företag  

Om fonden uppfyller ovanstående går ansökan till så här:

Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede.

 Per Sandell  Sebastian Högnabba
 Per Sandell, Produktansvarig
per.sandell@svanen.se
+46 708 66 17 63
 Sebastian Högnabba, ESG-specialist
sebastian.hognabba@svanen.se
+46 702 76 51 88
 1. Ladda hem kriteriedokumentet, läs igenom och bilda dig en uppfattning om de förutsättningar som du tror just din fond har. Lägg särskild vikt vid hur respektive krav ska dokumenteras. Om det uppstår frågor och funderingar – ta kontakt med oss så pratar vi igenom det hela.
 2. Nu bör du ha en känsla för om fonden kan uppfylla kraven. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten om du inte redan gjort det, till ansokan@svanen.se
 3. Sätt igång och samla de dokument som vi behöver för att kunna kontrollera om kraven är uppfyllda. Ju tydligare dokument vi får in desto smidigare blir vår handläggning och fonden kan fortare bli godkänd. Tänk därför på följande:
  Använd alltid denna checklista för respektive fond. Checklistan ska bifogas ansökan.
  • Var noga med att namnge dokumenten på ett tydligt sätt. Tänk på att ett och samma dokument ofta går att utforma så att det svarar mot flera krav.
 4. Tänk på att du troligen kommer behöva involvera dina underleverantörer på ett eller annat sätt, så ta kontakt med dem i ett tidigt skede för att processen ska gå så smidigt som möjligt. Detta gäller särskilt för indexfonder. 
 5. Skicka in dokumentationen. Du behöver inte vänta tills du samlat in all dokumentation, det går bra att samla dokumentation för några krav och skicka in dessa. Din handläggare återkopplar så snart som möjligt till dig. Notera att du inte blir godkänd förrän alla krav är uppfyllda. När allt verkar vara i sin ordning kommer din handläggare göra ett kontrollbesök på ert företag.
 6. Klart! Din fond är nu godkänd och du kan marknadsföra den med Nordens officiella miljömärke, Svanen.

Läs mer om avgifter för Fonder

Hur lång tid tar det att få en Svanenlicens?

Tänk på att vara ute i mycket god tid med din ansökan, gärna flera månader innan ni önskar slutgiltigt besked från oss, särskilt om det gäller helt nya produkter. Har ni aldrig haft licens för Svanen tidigare kan det krävas ännu längre framförhållning, och vi rekommenderar er att kontakta oss för gemensam planering av processen.

Ansökan giltig i ett år

I samband med att en ansökan om Svanenmärkning inkommer debiterar vi en ansökningsavgift, för närvarande 3 000 Euro per fond, exkl. moms. Om det ansökande företaget inte aktivt arbetar med sin ansökan har Miljömärkning Sverige, efter ett år, rätt att avslå den. Ansökningsavgiften återbetalas ej.

Så ansöker du Så ansöker du Så ansöker du Så ansöker du