Frågor och svar för dig som Svanenmärker en fond

Det finns många frågor kring Svanenmärkta fonder. Varför har vi valt att Svanenmärka just fonder? Vilka krav ska fonderna uppfylla? Hur kontrolleras fonderna? Vilka företag får de investera i? Vilka företag får de INTE investera i? Här hittar du både frågorna och svaren. För att underlätta har vi delat upp dem i olika kategorier.

Frågor om att ansöka

Allmänt om Svanenmärkta fonder

Vilka krav ska fonden uppfylla

Mer detaljer om vilka krav fonden ska uppfylla

Frågor om ESG-analys

Mer om kraven på normer och konventioner