Ibland vill vi lyfta fram särskilda produkter, händelser eller aktiviteter vi arbetar med. Just nu har vi två sådana områden som är extra aktuella: #ModUpp2020 och Giftfri Förskola.

I #ModUpp2020, Modern Upphandling, samarbetar vi med andra miljö- och hållbarhetsmärkningar för att påverka politiker och kommuner att upphandla miljömärkta produkter i högre utsträckning.

Med projektet Giftfri förskola vill vi göra det lättare för inköpare, personal på förskolor och föräldrar att med hjälp av Svanen skapa en giftfri miljö för våra barn.

I fokus I fokus I fokus