AB Stallmästaregården

Karta

Restaurang

Licensnummer: 3055 0391
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 055 Hotell, restaurang och konferens
Kriteriegeneration: 4
Mer om AB Stallmästaregården

" En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpå-verkan från dessa verksamheter. "