A Rengörarna i Sörmland AB, Lokalvård inklusive golvvård

Karta

Städtjänst

Licensnummer: 3076 0075
Miljömärkning: Svanen
Produktgrupp: 076 Städtjänster
Kriteriegeneration: 3
Mer om A Rengörarna i Sörmland AB

" En Svanenmärkt städtjänst är en verksamhet som erbjuder sina kunder miljöanpassad rengöring. I den Svanenmärkta städtjänsten är förbrukningen av kemtekniska produkter låg och andelen miljöanpassade kemtekniska produkter hög. Miljöbelastningen i form av växthusgaser minimeras genom stränga krav på transporter och användning av soppåsar. Förutom detta ska städkvaliteten vara tillfredsställande och personalen ha rätt utbildning. "