Vill du bidra till arbetet för ett hållbart samhälle?

Genom att miljömärka din vara eller tjänst med Svanen och/eller EU-Blomman är ditt företag med och bidrar till ett hållbart samhälle. I filmen ovanför har vi intervjuat två licensinnehavare, Scandic och Skanska, och frågat om varför de valt att Svanenmärka sina produkter.

När många lanserar egna miljö- och hälsosymboler står Svanen i en klass för sig. Det är en världsledande miljömärkning och hela 96 procent av svenskarna och 91 procent i hela Norden känner till Svanenmärket.

Svanen är ett löfte. Ett löfte om att varumärket har hög kännedom och hög trovärdighet, att vi som arbetar på Miljömärkning Sverige har ett brett nätverk och en hög kompetens. Våra varumärken Svanen och EU-Blomman har kraft att förändra utvecklingen och bidra till en hållbar konsumtion. Välkommen du också! 

Svanen och EU-Blomman står för följande:

  • De är frivilliga, positiva märkningar av produkter (varor och tjänster).
  • Svanen är det officiella inregistrerade nordiska miljömärket. EU-Blomman är Europas motsvarighet till Svanen.
  • Kriterier och produktgrupper för Svanen gäller i samtliga nordiska länder och för EU-Blomman i alla EU-länder.
  • Märkena finns bara på de miljömässigt bästa produkterna på marknaden och ställer höga miljö-, hälso-, kvalitets- och funktionskrav.
  • Kraven höjs kontinuerligt.
  • Svanenmärkta och EU-Blomman-märkta varor och tjänster har uppfyllt tuffa kriterier och är tredjepartskontrollerade.

Läs mer under 20 frågor om Svanen eller om EU-Blomman