Använd Svanenmärket

Svanen är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. Genom att använda Svanen i er marknadsföring stärker ni ert eget varumärke och kan få en konkurrensfördel på marknaden.

Starka varumärken skapas genom konsekvens och tydlighet. De har ett attraktivt erbjudande och de håller vad de lovar. Vår affärsidé är att erbjuda företag att på ett enkelt och trovärdigt sätt använda ”miljö” som konkurrensmedel. Vi är övertygade om att sprängkraften i Svanen kan stärka er marknadsföring och på ett trovärdigt sätt visa att ni arbetar för ett hållbart samhälle. 96 procent av svenskarna känner igen Svanen. (YouGov 2015).

Svanens kundlöfte:
Miljömärkning Sverige lovar sina kunder rätt till att använda ett av marknadens starkaste varumärken, tillgång till bred och djup miljökompetens samt att vara en del av Nordens största miljönätverk.

För oss är det viktigt att ni får ut största möjliga effekt av er Svanenlicens. Vi vet att Svanenloggan kan vara en stor hjälp för att förstärka era egna varumärken. Och med den allt större uppmärksamheten kring miljö- och klimatfrågor ökar värdet av Svanenmärkta produkter.

 

Beställ profilmaterial ur vår webb-shop

I samarbete med det Svanenmärkta tryckeriet V-Tab har vi en webbshop där du enkelt kan beställa allt från flaggor och skyltar till pins och broschyrer för att lättare visa era kunder att ni klarat Svanens krav. Titta i produktkatalogen för att se vad som passar er bäst.

 

När får ni börja använda ert Svanenmärke?

Så fort ni har fått er Svanenlicens får ni börja använda Svanenmärket i er marknadsföring.

Var får ni använda Svanenmärket?  

Svanenmärket får synas i alla sammanhang där ni marknadsför era Svanenmärkta produkter. Det kan vara i tidningsannonser, på hemsidor, i DR, i kundtidningar, broschyrer, affischer, illustrationer i PowerPoint presentationer och tv-annonser.

Läs mer om våra riktlinjer för användning av Svanenmärket

Läs också i Regler för Nordisk Miljömärkning där information om användning av Svanenmärket behandlas i ett separat dokument.

Frågor?

Kontakta oss gärna! 

Marknadsföring