Tvätta rätt – En god affär

I en tid då många företag miljöanpassar sin verksamhet, kontrollerar  de även att deras leverantörer tänker på miljön. Det finns därför en stor marknad för er som erbjuder Svanenmärkta textilservicetjänster. Miljö har blivit en viktig konkurrensfaktor. Och att tvätta rätt blir ofta en god affär. 

Ett Svanenmärkt textilserviceföretag har tagit avsevärda steg för att få en Svanenlicens. Främst genom att minska användningen av energi och vatten, samt att gå över till mer skonsamma tvättkemikalier. Tvätten blir ren med minimal påverkan på miljö och klimat.

Eftersom varje tvätteri tar hand om stora mängder textilier under ett år, innebär Svanenmärkningen betydande lättnader för miljön och klimatet.

Det är många tvätterier som insett värdet av en Svanenlicens. Det ger hög trovärdighet och hela 98 procent av svenskarna känner igen vårt Svanenmärke (YouGov 2011).

På denna sida finns marknadsföringsstöd, kampanjnyheter, och information om hu man blir Svanenmärkt. Här finns också aktuella remisser och information om våra efterkontroller.

Om ert tvätteri inte är Svanenmärkt idag vill vi uppmuntra er att kontakta oss. Det är ett enkelt och trovärdigt sätt att visa att ert företag tar ett genuint ansvar för miljön.

Frågor?

Kontakta oss gärna om du har några frågor om Svanenmärkta tvätterier:

Maria Tengqvist
Produktspecialist:
Tel: +46 (0)8 55 55 24 92
E-post: maria.tengqvist@svanen.se