Bli Svanenmärkt

Vill du marknadsföra ditt tryckeri som en affärspartner med gott miljöarbete? Då är Svanen svaret. Vi är den enda miljömärkning som tar ett helhetsgrepp om miljöpåverkan från tryckeriet – från råvara till ert eget miljöarbete.

När allt fler företag och konsumenter efterfrågar miljömärkta trycksaker har ett Svanenmärkt tryckeri en marknadsfördel. Skaffa dig den fördelen du också. Ta det första steget redan idag och ansök om en Svanenlicens.

Svanen ser på hela tryckeriets verksamhet, inte bara de enskilda trycksakerna. På så sätt kan Svanen i högre grad bidra till bättre arbetsmiljö, lägre utsläpp och mindre påverkan på klimatet. Ni kan också se våra krav som en bra vägledning för internt miljöarbete då vi har analyserat var den största miljöpåverkan finns i tryckprocessen. Dessutom ger miljöåtgärder många gånger lägre kostnader för avfall och papper, till exempel mindre makulatur.

Även tryckerier utanför Norden kan ansöka om Svanenlicens. Alla tryckerier i hela världen som har kunder i Norden har nytta av en Svanenmärkning. Det spelar alltså ingen roll om ert tryckeri är beläget i Asien, ni kan ändå bli Svanenmärkta.

Läs kraven för Svanenmärkta tryckerier