Marknadsför er Svan

Vi på Svanen vill att ni ska bli så framgångsrika som möjligt. Därför uppmanar vi er att visa upp ert goda miljöarbete och profilera ert varumärke tillsammans med Svanenloggan. Vi har tagit fram material som gör det enkelt för er att visa att ni är Svanenmärkta.

Certifikat
Som bevis för att tryckeriet är Svanenmärkt får ni ett certifikat att visa upp för kunder och leverantörer. Häng det gärna i receptionen så att alla era besökare ser att ni är engagerade i miljön.

Under gemensam flagg
Har ni flaggstång utanför tryckeriet kan ni beställa en flagga av oss. Kontakta er handläggare så kommer flaggan med posten. Det finns även bordsflaggor om så önskas.

PR och Marknadsföring
För att marknadsföra Svanenmärkta tryckerier arbetar Svanen på olika sätt. Vi medverkar på branschmässor, seminarier och olika events. Vi gör gärna intervjuer med våra tryckerier och skildrar hur ni arbetar på ett Svanenmärkt tryckeri. Vi annonser i tidningar och vi har breda mediekontakter.

Svanen deltar också gärna i gemensamma kampanjer med Svanenmärkta tryckerier. Om ni vill göra en marknadsaktivitet med oss, var god och kontakta er handläggare eller skicka oss ett mejl på kund@svanen.se.

Vi har tagit fram säljstöd i form av trycksaker, mobiler, Svanenflaggor med mera.  Använd också gärna vår Svanenlogga när ni marknadsför ert tryckeri - då förstärker ni trovärdigheten hos allmänheten att ni faktiskt bidrar till ett hållbart samhälle. Och Svanenmärket har en extremt hög kännedom. 96 procent av svenskarna känner till vårt märke (Yougov 2013).

Boktryckare:Använd den här texten eller bannern på insidan av era Svanenmärkta böcker så era läsare förstår vad det är de håller i sin hand.


Pdf-dokumentet "Svanenmärkta tryckerier mars 2018" kan användas som säljbroschyr eller information till era trycksaksköpare samt information och exempel på hur ni kan använda er av Svanen i er marknadsföring.