Att städa rätt är en god affär

I en tid då många företag miljöanpassar sin verksamhet, kontrollerar de även att deras leverantörer tänker på miljön. Det finns därför en stor marknad för er som erbjuder Svanenmärkta städtjänster. Att städa rätt kan bli en god affär.

Miljö har alltså blivit en viktig konkurrensfaktor. Svanenmärkta städfirmor står för betydande miljöförbättringar i sin bransch. De väljer miljömärkta rengöringsmedel, minskar sin klimatpåverkan och håller nere förbrukningen av kemiska produkter.

Kraven för att få en Svanenlicens omfattar både miljö- och hälsokriterier. En Svanenmärkt städfirma använder till exempel betydligt mindre mängder rengöringsmedel totalt sett. Det är bra både för miljön och för företagets ekonomi. Svanenmärkningen innehåller också krav på ett system för uppföljning av städkvaliteten.

Vi är stolta över de städföretag som har en Svanenlicens och att allt fler vänder sig till oss för att lära sig mer om hur de kan Svanenmärka sitt företag. På denna sida finns marknadsföringsstöd och våra kriterier för Svanenmärkta städtjänster. Här finns också aktuella remisser och information om hur man ansöker om Svanen.

Om ert företag inte är Svanenmärkt idag vill vi uppmuntra er att kontakta oss.

Hitta redan Svanenmärkta städtjänster