Svanemärkta hotell, restauranger och konferensanläggningar

Att miljömärka ett hotell, en restaurang eller konferensanläggning är att ta ett helhetsgrepp över miljöarbetet. För att bli märkt med Svanen eller EU-blomman krävs att hotellet lever upp till hårda krav som bland annat rör hotellets energi- och vattenförbrukning och avfallshantering.

Ett miljömärkt hotell uppfyller miljökrav inom en rad olika områden som energi, vatten, avfall och kemikalier. För att underlätta ert arbete med att Svanenmärka ert hotell har vi tagit fram en webbaserad ansökningshjälp.

Hotell, restaurang & konferens Hotell, restaurang & konferens