Regler för nordisk miljömärkning av produkter

I regelverket hittar du generella regler om Svanenmärkningen, bland annat gällande ansökan, giltighetstid, sekretess och avgifter.

Här får du även information om hur du får använda Svanen i marknadsföringen av en Svanenmärkt produkt, till exempel färgkoder, vokabulär och översättningar.

Regelverk, giltiga fr.o.m. 2016-07-01, gäller tills vidare:

I det uppdaterade och reviderade regelverket har – till skillnad från i förra versionen – generella regler, avgiftsregler och regler för användningen av Svanenmärket delats upp och återfinns nu i tre separata dokument.

Regler för Svanenmärkning av produkter

Avgiftsregler för Svanenmärkning

Riktlinjer för användning av Svanenmärket för produkter, tjänster och trycksaker

Riktlinjer för anvädning av Svanmärket gällande förpackningar för flytande livsmedel

Regelverk