Regler för nordisk miljömärkning av produkter

I regelverket hittar du generella regler om Svanenmärkningen, bland annat gällande ansökan, giltighetstid, sekretess och avgifter.

Här får du även information om hur du får använda Svanen i marknadsföringen av en Svanenmärkt produkt, till exempel färgkoder, vokabulär och översättningar.

Regelverk, giltiga fr.o.m. 2016-07-01, gäller tills vidare:

I det uppdaterade och reviderade regelverket har – till skillnad från i förra versionen – generella regler, avgiftsregler och regler för användningen av Svanenmärket delats upp och återfinns nu i tre separata dokument.

Regler för Svanenmärkning av produkter

Avgiftsregler för Svanenmärkning

Riktlinjer för användning av Svanenmärket

Regelverk