Miljömärkning Sverige är ett icke vinstdrivande företag. Men miljömärkning kräver resurser för granskning av ansökningar, utveckling av kriterier och marknadsföring av Svanenmärket. Därför finns det avgifter för att märka produkter med Svanen och EU-Blomman. I samband med att ni ansöker om en licens tar vi ut en ansökningsavgift och sedan när licensen är beviljad tillkommer en årsavgift baserad på den miljömärkta produktens omsättning.

Avgifter Avgifter Avgifter