Flera produktionsställen inom samma licens

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att produkter från mer än ett produktionsställe ska kunna ingå i samma licens:

  1. Utsläpp från fabrik / produktionsställe ingår inte som kravparametrar i kriterierna
  2. Produktionsställena har gemensamt miljö- och kvalitetsledningssystem
  3. Sökande av licens har en huvudkontaktperson för miljömärkningslicensen
  4. Alla produktionsställen kontrolleras, besöks och ska uppfylla samtliga krav
  5. Alla produktionsställen framgår av licens / bilaga till licens