Ansök om en Svan!

Så du funderar på att Svanenmärka din produkt? Grattis, vi är säkra på att du gjort ett bra val och hoppas att du snart får märka din vara eller tjänst med miljömärket som känns igen av nästan alla i hela Sverige.

Det går att Svanenmärka väldigt mycket, flera hundra olika typer av produkter. Men tyvärr inte alla. Så innan du ansöker måste du först kontrollera att det finns miljökrav för just din produkt. Om du inte hittar kriterier för just din produkt får du gärna föreslå nya kriterier. Att ta fram nya kriterier är dock en omfattande och tidskrävande process och det kan ta två till tre år efter att den Nordiska Miljömärkningsnämnden beslutat om att ta fram krav för en ny produkt till dess att kriterierna är färdiga.

När vi kontrollerat att din produkt uppfyller våra tuffa miljökrav kommer den att vara Svanenmärkt i hela Norden. Svanen är nämligen officiellt miljömärke i alla nordiska länder. Ungefär vart fjärde år skärper vi våra krav för att dina kunder ska kunna känna sig säkra på att bara de allra bästa produkterna utifrån ett miljöperspektiv är Svanenmärkta. Vi hoppas att du och ditt företag ska få stor glädje av att märka er produkt med Svanen och kunna använda "miljö" som konkurrensmedel.

Svanenlicensen:

Er miljömärkningslicens är normalt giltig i samtliga nordiska länder och utfärdas för de produkter i ansökan som uppfyller kriterierna. Licensen kan omfatta flera produkter om dessa tillhör samma produktgrupp och om de har liknande miljöegenskaper. Licensen kan också omfatta produkter från mer än ett produktionsställe om en rad förutsättningar är uppfyllda.

Så här ansöker du om Svanen i fem enkla steg:

1: Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede om det är första gången ni ansöker om Svanen eller om du är osäker på någonting. Ring oss på 08 – 55 55 24 00 eller mejla på info@svanen.se så sätter vi dig i kontakt med den handläggare som vet mest om dina produkter.

2: Ladda hem ansökningsvägledningen som gäller för just din produktgrupp.

3: Gå igenom kraven för din produkt. Av kriteriedokumentet framgår hur varje krav ska dokumenteras. Kontakta därför era underleverantörer i ett tidigt skede och begär in de recept, säkerhetsdatablad eller intyg som visar vad er produkt innehåller redan nu för att ansökningsprocessen ska gå smidigt som möjligt.

4: Skicka in ansökningshandlingen tillsammans med vägledningen och tillhörande dokumentation till ansokan@svanen.se. Samtliga dokument kommer nu granskas av din handläggare på Svanen för att kontrollera att produkten lever upp till våra krav. När allt verkar vara i sin ordning kommer samme handläggare göra ett kontrollbesök på ert företag.

5: Klart! Din produkt är nu godkänd och du kan märka upp din produkt med Nordens officiella miljömärke, Svanen.

Avgifter för Svanen:

Miljömärkning Sverige är ett icke vinstdrivande företag. Men miljömärkning kräver resurser för att kunna granska handlingar och utveckla nya skarpa miljökrav. Därför debiterar vi en avgift, oftast 0,3 % av omsättningen på din Svanenmärkta produkt, för rätten att använda märket. I samband med att du skickar in din ansökan till oss kommer vi även att debitera en ansökningsavgift på 28 000 kronor.

Läs mer om avgifterna för just din produkt

Hur lång tid tar det att få licensen?

Tänk på att vara ute i mycket god tid med er ansökan, gärna minst 6 månader innan ni önskar slutgiltigt besked från oss, särskilt om det gäller helt nya produkter eller verksamheter. Har ni aldrig haft licens för Svanen tidigare kan det krävas ännu längre framförhållning, och vi rekommenderar er att kontakta oss för gemensam planering av processen.

Ansökan giltig i ett år

I samband med att en ansökan om Svanenmärkning inkommer debiterar vi en ansökningsavgift, för närvarande 28 000 SEK, exkl. moms. Om det ansökande företaget inte aktivt arbetar med sin ansökan har Miljömärkning Sverige, efter ett år, rätt att avslå den. Ansökningsavgiften återbetalas ej.

Svanen Svanen