För att få använda Svanen eller EU-Blomman på din vara eller tjänst måste den uppfylla miljömärkningens krav. Om du tror att din produkt kan klara våra krav är första steget att skicka in en ansökan.

Ansök Ansök Ansök