English
Favoriter
  1. ASAP

Student – anmäl dig till ASAP

ASAP – Sveriges största arena för framtidens hållbarhetsledare – är tillbaka. Anmälan är öppen från 1 oktober. Kolla in på asap2030.com hur länge anmälan är öppen i din stad.

ASAP 2019 har nya partners från fyra viktiga framtidsbranscher: innovation och digitalisering med Accenture, det gröna näringslivet med Lantbrukarnas Riksförbund, skogsindustrin med SCA och återvinningsbranschen med Stena Recycling. Nytt för i år är att ASAP gör en campusturné för att möta 400 studenter på universitet och högskolor i hela Sverige. På turnén besöker vi KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm, Göteborgs Universitet, Lunds Universitet och Umeå Universitet.

Är du sugen på att vara med? Kolla på filmen från förra året!

A Sustainability Acceleration Project (ASAP) är en arena för studenter, företag, experter och organisationer att lära av varandra och samarbeta för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Efter campusturnén, med heldagsträning i hållbarhet och ledarskap för 400 studenter, väljs ett fåtal studenter ut att bli diplomerade som Framtidens Hållbarhetsledare.

Varför startade vi ASAP?

ASAP grundades 2018 av Miljömärkning Sverige och Sustainergies. Vi är säkra på att alla företag i framtiden kommer att behöva kompetenta människor som kan fungera som drivkrafter för hållbarhet. Därför tycker vi att det är viktigt att utbilda framtidens hållbarhetsledare. Vi tror att vi med ASAP kan bidra till kunskap, samtidigt som vi skapar engagemang och entusiasm kring hållbarhet så att fler studenter vill arbeta med dessa frågor. 

Som deltagare på ASAP kan du förvänta dig att få kunskap och inspiration, samt konkreta verktyg för hur du kan tänka och agera gällande hållbar utveckling i din framtida yrkesroll. Framför allt inom de branscher som är representerade vid årets ASAP. Du kommer också att få kunskap och stöd från oss grundare och våra partners genom coacher som är närvarande under ASAP-turnén.

Missa inte chansen att vara med i år! Håll dig uppdaterad, anmäl dig till ASAPs nyhetsbrev på www.asap2030.com