English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. ASAP

Behövs återvinningsföretag i en värld utan avfall?

Nu har årets ASAP Leaders presenterat sina hållbarhetslösningar för  Accenture, LRF, Stena Recycling, och SCA under examensceremonin  på Münchenbryggeriet.

18 glada ASAP Leaders tar emot sina diplom efter intensiva dagar i Stockholm.
18 glada ASAP Leaders tar emot sina diplom efter intensiva dagar i Stockholm.

ASAP Leaders består av  18 studenter från olika utbildningar i hela Sverige. Uppdragen från företagen handlar om aktuella hållbarhetsfrågor med koppling till företagets verksamhet. Till exempel Stena Recyclings två frågeställningar: Hur kan dagens återvinningsföretag utveckla sin affärsidé i en allt mer cirkulär värld med  minskande avfallsmängder?  Idag återvinns material men långt ifrån allt återanvänds – hur kan man skapa en trovärdig  certifiering för  återvinningsföretag?

–  Att ta fram en certifiering är verkligen att ge konsumenten mer makt, jag tror att många känner sig frustrerade när deras källsorterade avfall till exempel blir fyllnadsmassa vid byggen istället för att användas till nya material,  säger Tanyew Singer, Tyskland, som  studerar hållbar utveckling vid Uppsala universitet.

Daniela Andrade har arbetat med ett uppdrag från LRF och är en av 18 ASAP Leaders som firade sin examen på Münchenbryggeriet.

– ASAP har gett mig ett bra tillfälle att samarbeta med de andra studenter och se hur vi kan komplettera varandras kompetenser, säger Daniela Andrade, som läser naturresurshushållning vid Sverige lantbruksuniversitet. Hon arbetade med ett uppdrag från LRF om att få fler konsumenter engagerade i svensk livsmedelsproduktion.  Lösningen bestod delvis i att skapa upplevelser tillsammans med svenska lantbrukare. 

– Det bästa har varit att få samarbeta med de andra ledarna.  Alla har olika sätt att lösa problemen vilket har gjort att jag har utmanats i mitt eget sätt att tänka, säger Emmy Pater, som studerar hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Hon arbetade med ett uppdrag från SCA om att öka och visualisera skogsbrukets bidrag till ett cirkulärt samhälle. Konsumenter  är  inte nog medvetna om skogens betydelse och att det är en förnybar råvara. Emmys grupp lyfte bio-kol som ett sätt att binda CO2, minska klimatutsläppen och återföra näring tillbaka till skogs- och jordbruk.

– Hållbarhetsarbete är verkligen ett lagarbete och ASAP Leaders har imponerat  genom att på kort tid, endast 50 h,  utarbeta förslag till lösningar. Vi ser fram emot att få träffa studenterna  igen i maj på  ASAP Advisors, där vi ska träffa minister Per  Bolund på Finansdepartementet, säger Uta Hönemann, projektledare för ASAP, Miljömärkning Sverige.

– Det har verkligen varit en spännande resa. I år har vi lyckats få till en otrolig mix av studenter och fyra riktigt spännande, kompetenta och modiga partners från fyra viktiga branscher. Det har gett förutsättningar för de här fantastiska idéerna som kommit fram, säger Victoria Hellsten, projektledare för ASAP, Sustainergies.

För mer kommentarer kontakta:

Uta Hönemann, projektledare för ASAP, Miljömärkning Sverige 070-744 08 39.

Victoria Hellsten, projektledare för ASAP, Sustainergies, 070-283 22 70.

Fakta om ASAP:

ASAP, A Sustainability Acceleration Project är en unik arena för studenter, företag, experter och organisationer som vill påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Syftet med ASAP är att utbilda framtidens hållbarhetsledare och skapa ett utbyte mellan talanger och organisationer. I år representeras fyra framtidsbranscher: innovation och digitalisering med Accenture, det gröna näringslivet med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, skogsindustrin med SCA och återvinningsbranschen med Stena Recycling.

ASAP består av en campusturné med heldagsträning för 400 studenter under november i Stockholm, Umeå, Göteborg och Lund. I januari 2020 hölls en tre dagar lång bootcamp för 18 studenter som utses till ASAP Leaders.  

Initiativtagare till projektet är Sustainergies och Miljömärkning Sverige. Miljömärkning Sverige ansvarar, på regeringens uppdrag, för Svanen och EU Ecolabel. Efter succén med ASAP 2018, produceras ASAP årligen i partnerskap med organisationer som vill attrahera hållbarhetstalanger och utveckla hållbara idéer med studenter.