Stiftelsen Rånnesta / Tysslingen

Ansvarar för europas största svansjö Tysslingen utanför Örebro. Här bor Miljömärkning Sveriges egen svan, Cygnus när han flyger över Sverige.

Karta
Miljöpolicy: Vi skall ge uttrycket ”ett hållbart samhälle” ett så konkret innehåll som möjligt både materiellt och mentalt utifrån vårt utvecklingstema Natur-Kultur-Människa i alla våra aktiviteter och verksamhetsgrenar.

Inköpspolicy: Vi skall välja miljömärkt i första hand, och om de inte finns, välja leverantörer från Nätverket: Köp Miljömärkt.