Stiftelsen Håll Sverige Rent

  • Adress: Box 4155, Stockholm, SVERIGE
  • Telefon: +468 505 263 00
  • Hemsida: http://www.hsr.se
Karta
Miljöpolicy: Stiftelsen Håll Sverige Rents vision är ett skräpfritt Sverige. Håll Sverige Rent arbetar för att motverka nedskräpningen, öka återvinningen och främja miljömedvetandet hos individer och organisationer. Håll Sverige Rent arbetar förebyggande för att skapa rätt attityd och beteende hos individer och organisationer gällande nedskräpning och miljö. Via skolor och förskolor ser vi till att barn och unga får utbildning i miljöfrågor med nedskräp¬ning som pedagogisk utgångspunkt. Håll Sverige Rent arbetar också med att skapa metoder för att mäta, få bort och förebygga nedskräpning i staden, längst vår kust och på landsbygden. Håll Sverige Rent arbetar hela tiden för att minska sin egen miljöbelastning i samband med att verksamheten bedrivs. Detta görs genom att ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster, genom bra källsortering, tydliga rutiner vid tjänsteresor och en kontinuerlig strävan att minska energiförbrukningen. Håll Sverige Rents miljöarbete utvecklas och förbättras ständigt genom kontinuerligt skärpta miljömål och revisioner av miljöledningssystemet EMAS. Håll Sverige Rent ska följa gällande miljölagstiftning, föreskrifter och regler samt kontinuerligt hålla sig informerade om förändringar av dessa.