Stelena

Karriärutveckling och coachning

Karta
Miljöpolicy: Stelena vill bidra till att såväl individer som samhälle och miljö utvecklas på ett sunt sätt och håller över tid. Vi tycker därför att det är viktigt att på ett genomtänkt sätt hushålla med de enskilda och gemensamma resurser vi har för ökad hållbarhet.

Inköpspolicy: Stelena strävar efter att köpa Svanen och miljömärkta produkter, hushålla med el, källsortera och använda elektronisk lagring för att minska bläck- och pappersförbrukning.