Gå med - Svanen.se

Gör som fler än 270 företag – gå med i Svanens nätverk

Om ditt företag redan i dag arbetar strategiskt med inköps- och upphandlingsfrågor kan Svanen stödja ert arbete. Ni erbjuds att delta i och vara föreläsare på Svanens seminarier och konferenser och få möjlighet att exponera företaget på Svanens hemsida. Företag som vill ta del av dessa erbjudanden ska tillsammans med sin ansökan om partnerskap skicka  in företagets inköps- och/eller miljöpolicyer. Företaget åtar sig också att delta i Svanens årliga enkät om miljömärkta inköp. På Svanens hemsida får varje företagspartner presentera sig, bli profilerad i Svanens sociala medier och andra kommunikationskanaler.

Att vara företagspartner i Svanens nätverk kostar 10 000 kr per år. För företag med mindre än 10 anställda kostar det 5 000 kr per år. För företag med Svanenlicens är det kostnadsfritt.

Anmäl ditt företag här

Vi har tagit fram en checklista med vanliga produkter som troligen förekommer på era kontor. Varor och tjänster som är lätta att se till att de är miljömärkta. Så ladda ner checklistan och se över era inköp.

Checklista inköp för nätverksmedlemmar

Elsa Levinson:
Tel:
 08-55 55 24 54
E-post: elsa.levinson@svanen.se

Gå med