Apoteksgruppen Binda 40-pack Lång med vingar

Bindor och tamponger

Licensnummer:  323035

Om Kronosept AB

" Den viktigaste miljöpåverkan från Svanenmärkta blöjor, bindor, tamponger, amningskupor och inkontinensprodukter kommer från produktionen av råvarorna som ingår i produkterna. Råmaterialen är cellulosamassa, bomull och olika plastdelar. Svanens krav gäller bland annat energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten samt kemikalieanvändning. Bomullen måste vara ekologiskt odlad. "

Svanen i media

Skepparholmen klarar Svanens skärpta krav

Skepparholmen Nacka är en av landets första anläggningar som klarar Svanens nya krav för Svanenmärkta hotell och restauranger. I oktober 2013 skärptes reglerna för Svanenmärkning när det gäller hotell och restauranger.

Skepparholmen Nacka landets första anläggning att klara Svanens skärpta krav för hotell och restaurang

I oktober 2013 skärpte Svanen ytterligare kraven för hotell och restaurang. Skepparholmen Nacka har länge jobbat med Svanen och uppfyller nu även de nya kriterierna för Svanenmärkning.