Apoteksgruppen Binda 40-pack med vingar

Bindor och tamponger

Licensnummer:  323035

Om Kronosept AB

" Den viktigaste miljöpåverkan från Svanenmärkta blöjor, bindor, tamponger, amningskupor och inkontinensprodukter kommer från produktionen av råvarorna som ingår i produkterna. Råmaterialen är cellulosamassa, bomull och olika plastdelar. Svanens krav gäller bland annat energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten samt kemikalieanvändning. Bomullen måste vara ekologiskt odlad. "

Svanen i media

Första spadtaget på Bergsvägen i Stenungsund

Pressmeddelande CEST Äntligen är det dags att sätta spaden i jorden och påbörja vårt bygge av 32 moderna, yteffektiva och miljömärkta hyresrätter på Bergsvägen. Den 29 augusti tar Stenungsundshem steget och blir ett byggande företag igen.

Intresset för Svanenmärkta bostäder ökar

Intresset från byggherrar och konsumenter för det nordiska miljömärkningssystemet Svanen ökar. Miljömärkning Sverige som administrerar Svanenmärkningen har fått anställa fler hanläggare.