Varför miljömärkt?

Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. EU Ecolabel är Europas gemensamma miljömärkning. Båda är frivilliga, positiva märkningar av varor och tjänster. De är till för att hjälpa konsumenter att leva ett miljövänligt liv.

Svanenmärkta jeansVilka produkter kan miljömärkas?
Alla miljontals produkter som finns på marknaden kan inte miljömärkas. Vi prioriterar att ta fram krav för de produktgrupper som har stor potential att minska sin miljöbelastning. När vi undersöker miljöbelastningen gör vi en livscykelanalys där vi tittar på produktens miljöpåverkan från råvara till avfall.

Vi analyserar produktens innehåll (till exempel kemikalier), hur den framställs (vatten- och energiförbrukning, utsläpp till luft, vatten och mark) och hur produkten tas omhand när den är förbrukad (återvinning och avfall). Vi bedömer framför allt produkter som används i stor mängd och av många människor.

Ett exempel – Svanenmärkta datorer
Ett av våra viktigaste krav för datorer är att minska energianvändningen. Datorn ska klara mycket hårt ställda krav och använda så lite energi som möjligt. Ett annat viktigt krav handlar om att minska datorns innehåll av de farligaste kemikalierna (tex kvicksilver och flamskyddsmedel) så mycket som möjligt. Vi ställer också krav på att livslängden ska vara så lång som möjligt genom att datorerna ska kunna uppdateras och repareras lätt. Och slutligen, när datorn är färdigförbrukad, ska den vara lätt att återvinna.

Om vi tror att en Svanenmärkning kan påverka och minska produktens miljöpåverkan tar vi fram miljökrav för denna typ av produkt. I dag har vi tagit fram kriterier för 63 produktområden Vi skärper våra krav kontinuerligt. För att behålla sin licens måste företaget ansöka på nytt och bevisa att deras produkt har uppfyllt våra nya krav. 

Dokumentation, oberoende intyg och tester
Innan en produkt blir Svanenmärkt kontrollerar vi att produkten uppfyller våra krav. Vi begär intyg och dokumentation samt omfattande tester från oberoende laboratorier. Därefter gör vi ett kontrollbesök i produktionen eller på anläggningen som ska Svanenmärkas. Efter godkända kontroller får företaget en licens som ger dem rätt att använda Svanenloggan på sin produkt.   

Hur ser jag om en produkt är Svanenmärkt?
De flesta Svanenmärkta varor har loggan på själva produkten eller på sin förpackning. På hotell och restauranger hänger det ofta en Svanenutmärkelse på väggen. Många företag som har Svanenmärkta produkter använder loggan i sin marknadsföring, t ex i trycksaker, på sin hemsida eller i tv- och radioreklam. Du hittar också en aktuell lista över alla Svanenmärkta varor och tjänster på denna webb.

Läs gärna mer under de vanligaste frågorna om Svanen och EU Ecolabel

Hitta Svanenmärkta varor

Hitta Svanenmärkta tjänster