Välj rätt märke

Miljömärkningsdjungeln är inte så snårig som det kan verka. Här är en kort sammanfattning av de olika märkena. Det finns miljömärken, råvarumärken och hållbarhetsmärken.  

Ett Typ 1 miljömärke är tredjepartskontrollerat, har multikriterier och höjer ständigt sina krav. Några Typ 1 märken är Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval, TCO och KRAV. Ett företag kan stoltsera med sitt eget "gröna" märke men så länge det inte finns någon som kontrollerar att allt de säger är sant, kan du som konsument inte lita på att de verkligen har produkter som är bra för miljön.

Miljömärket Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln – från råvara till avfall eller återvinning. Svanen ställer hårda klimat- och miljökrav men också krav på funktion och kvalitet. I dag finns Svanen inom 63 produktgrupper.

www.svanen.se

Miljömärket EU Ecolabel

EU Ecolabels (tidigare EU-blomman) krav fungerar på samma sätt som Svanen och finns i dag på 26 olika produktområden. Skor, tv-apparater och hotell är exempel på produkter som kan märkas med EU Ecolabel.

www.ecolabel.eu

Miljömärket Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärke. I dag finns kriterier för bland annat el-energi, persontransporter, papper och textilier.

www.naturskyddsforeningen.se

Miljömärket TCO

TCO-märkningen finns över hela världen och finns på bildskärmar, bärbara och stationära datorer samt headsets. Märkningen leder bland annat till bättre kvalitet på bildskärmar, låg energiförbrukning och minskad spridning av flamskyddsmedel och tungmetaller.

Råvarumärket KRAV

KRAV verkar för en ökad ekologisk produktion och konsumtion genom att ta fram regler och erbjuda certifiering för KRAV-märket. Märket visar att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel, att krav på god djurhållning följs och att producenterna tar socialt ansvar.

www.krav.se

Råvarumärket FSC

Forest Stewardship Council är ett internationellt initiativ för att främja ett hållbart skogsbruk utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. FSC är dock inte samma slags miljömärke som till exempel Svanen och EU Ecolabel eftersom kraven inte ställs utifrån den totala miljöpåverkan för produkten utan endast på träråvarans ursprung.

se.fsc.org

Råvarumärket EU Ekologiskt

EU:s märke för ekologiska produkter kallas ibland också för EU-axet. Märkningen är frivillig och får användas tillsammans med andra märken. För att få märka en produkt krävs bland annat att produkten innehåller minst 95% ekologiska ingredienser och att produktionen är kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan.

ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sv

Råvarumärket MSC

Marine Stewardship Council arbetar med att skydda världens tillgångar av fisk och skaldjur genom att gynna bästa miljömässiga val.

www.msc.org/sv

Hållbarhetsmärket baserade på sociala villkor Fairtrade

Fairtrade är en etisk märkning som syftar till att motverka barnarbete, främja demokrati, miljöhänsyn och en ekologisk produktion samt att förbättra de ekonomiska villkoren för odlare och anställda.
www.fairtrade.se

   

 Miljöledningssystem

ISO 14 000

Många företag kommunicerar sitt miljöarbete med en certifiering enligt ISO 14 000. Men en ISO-certifiering är långt ifrån samma sak som en miljömärkning. ISO 14 000 är en samling standarder som ett företag kan följa för att skapa ett miljöledningssystem. De omfattar bland annat utvärdering, organisering och redovisning av det interna miljöarbetet. ISO 14000 ställer i sig inga miljökrav på företaget eller dess produkter. De krav som gäller i miljöledningssystemet ställer företaget på sig självt.

 Läs mer om alla miljömärken i Konsumentföreningen Stockholms märkesguide.

Hitta Svanenmärkta varor

Hitta Svanenmärkta tjänster