Offecct AB

  • Adress: Box 100, TIBRO
  • Besöksadress: Grönhultsvägen 3B, TIBRO
  • Telefon: 0504-415 00
  • Fax: 0504-125 24
  • E-postadress: info@offecct.se
  • Hemsida: www.offecct.se

Karta

Miljöpolicy: OFFECCT AB miljöpolicy uttrycker en medvetenhet om vår påverkan på både arbets- och livsmiljö. Denna påverkan skall i alla delar vara sådan att OFFECCT klarar alla, vid varje tillfälle, författningsrättsliga krav. OFFECCT arbetar mot ett resurssnålt materialanvändande. Detta innebär ett bättre materialutnyttjande och ett bättre energiutnyttjande. Vi använder i allt större utsträckning förnyelsebara råvaror i våra produkter. Miljöpolicyn och miljödeklarationen visar företagets syn på vår situation idag och vår inriktning i morgon. Dessa dokument måste ständigt förnyas allt eftersom nya fakta blir kända. OFFECCT skall genom ständiga förbättringar förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från tillverkningsprocesser, produkter, transporter och övrig verksamhet. OFFECCT skall alltid arbeta för att eftersträva och följa gällande lagar och förordningar. OFFECCT skall alltid eftersträva att nå uppsatta miljömål, enligt separat dokument ”OFFECCT MILJÖMÅL”..

Inköpspolicy: Medarbetarna på kontoret noterar vad de saknar till materialansvarig som sedan beställer ca en gång i månaden det som efterfrågas av personalen. Beställningen görs hos den leverantör som motsvarar vårt behov ur kvalitet, miljö och ekonomiaspekter. Om det finns svanenmärkta alternativ av efterfrågad vara i samma prisklass, ska denna väljas.