Delsbo Candle AB

  • Adress: Fredriksfors 19, Delsbo
  • Telefon: 0653-231 50
  • Fax: 0653-231 63
  • Hemsida: www.delsbocandle.se

Karta

Miljöpolicy: Grundprincipen för företagets miljöarbete är att hos alla anställda skapa en förståelse för den enskildes stora roll i sammanhanget. Detta kopplat till ett eget och stort ansvarstagande ska borga för en bredd i vårt samlade miljöarbete. Samordning sker i frågor av gemensamt intresse eller där det upplevs att en gemensam linje är önskvärd. Ansvaret för att samordningsbehovet lyfts fram ligger hos den enskilde, med ett därefter genomförandeansvar som vilar på företagets ledning. Målet med vårt miljöarbete är ett hållbart samhälle.

Inköpspolicy: På Delsbo Candle svarar våra råvaruinköp för produktion av högkvalitativa stearinljus för den absolut största delen av våra inköp. För att leva upp till att vara den världsledande ljusproducenten av stakljus, ligger vårt fokus hela tiden på kvalité med tydlig miljöinriktning. Genom styrdokument och täta dialoger med våra underleverantörer, säkerställer vi att vi hela tiden får tillgång till marknadens bästa råvaror. Även vid andra inköp som endast indirekt är kopplat till företagets kärnverksamhet, sätts kriteriet ”Miljö” som en av de viktigaste parametrarna. Företagets målsättning är att i alla sammanhang inkludera miljötänk som en naturlig och icke-belastande självklarhet. Rent konkret betyder detta att vi prioriterar miljömärkt produkter (Svanen, Bra Miljöval, KRAV, EU Ecolabel, Fair Trade m fl) i alla våra inköp (kontorsmaskiner, papper, kuvert, resor, el, hotell, städning, kaffe). Finns det inte ett miljömärkt alternativ så prioriterar vi att köpa från andra medlemmar i Nätverket: Köp miljömärkt.