Nyheter

Visste du att produktionen av mat som slängs bort motsvarar 3 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser?