Frågor och svar om Svanenmärkta textilier

För ytterligare information om Svanens nya krav, kontakta ulf.eriksson@svanen.se.

 • 1. Vad är nytt i version 4.0
  Kriterierna kommer att finnas tillgängliga på svanen.se i slutet av februari.

  Svanen har nu reviderat kriterierna för textil, skinn och läder. Textilproduktionen i världen är mycket miljöbelastande. Vid tillverkningen används många kemikalier som innebär hård belastning på miljö och hälsa. Vad gäller bomullsodling leder användning av mark och vatten samt bruket av bekämpningsmedel till stora problem. Svanen har sen tidigare förbjudit många av de värsta kemikalierna och nu kommer ytterligare hårda krav. Nytt är till exempel att vi inte tillåter flamskyddsmedel alls. Andra förbjudna ämnen är antibakteriella ämnen, nanopartiklar och siloxanerna D4 och D5.
 • 2. Vilka andra krav ställer Svanen på textil, skinn och läder?
  Cellulosafiber får inte komma från skyddsvärda skogar. För skinn och läder har vi nya tuffa gränsvärden för vatten- och energianvändning . Vi har skärpt kraven på färgämnen och satt tuffa gränsvärden för utsläpp från ullrenserier för ämnen som leder till syrebrist i vattendrag (COD). Vi har stärkt djurskyddet: vad gäller produktion av merinoull är all mulesing*) förbjuden och dun eller fjädrar får inte plockas från levande fåglar.

  *) Mulesing innebär att skära bort hud kring analöppningen på får, en för djuren plågsam metod, i syfte att öka avkastningen av ull.
 • 3. Hur är det ett sätt att göra mer miljönytta?
  Vi kommer att göra mer miljönytta totalt sett då vi kommer att få med oss fler och större aktörer. Vi ser en efterfrågan på en lägre andel ekologisk bomull från hemtextilkedjor. Om en andel på 10% ekologisk bomull leder till ett genomslag hos dem så skulle det kunna innebära större inköp av ekologisk bomull i Norden än vad som köps in av de Svanenmärkta licensinnehavarna idag.

  Klädkedjan HM, som vill ligga i bräschen, har som mål att ha 100% bomull från en mer hållbar produktion 2020. Men idag är bara 7,6 % ekologisk bomull i deras sortiment och 10 % skulle vara tillräckligt svårt för dem idag.

  Ett tidigare exempel, när Svanen tagit ett drastiskt grepp för att få effekt, är mjukpapper. Från att kräva 100 % återvunnet papper, som inte generade några licenser alls, till att tillåta nyfiber. Den förändringen var helt avgörande för vår möjlighet att göra miljönytta i mjukpappersbranschen.
 • 4. Men om man nu vill vara en grön konsument, vad är bäst att välja då? En Svanenmärkt tröja eller en 100 % ekologisk? Vad är bäst för miljön??
  Båda har sina fördelar och det kan vara svårt att jämföra. Men som marknaden och utbudet ser ut idag, med brist på ekologisk bomull, så är du med och påverkar omställningen till en hållbar produktion om du väljer en Svanenmärkt tröja. Svanen har ett helhetsperspektiv och ställer krav på andra områden än just ekologisk odling, som till exempel på kemikalier och energi (läder).