98 procent känner till Svanen

Kännedom

Det finns få varumärken i Sverige som är så välkända som Svanen. Hela 96 procent av svenskarna känner till Svanenmärket. Konsumenterna anser också att Svanen har hög trovärdighet. 4559 personer intervjuades i hela Norden.

Vartannat år gör vi en nordisk undersökning (YouGov) om våra varumärken Svanen och EU Ecolabel. Här är några av resultaten från den senaste undersökningen, januari 2013.

Kännedom

  • 91 % av invånarna i Norden känner igen Svanenmärket.
  • 96 % av svenskarna känner igen Svanenmärket.
  • 17 % av svenskarna känner igen EU Ecolabel.
  • 54 % söker aktivt efter Svanenmärkta produkter.
  • 71 % är mer positivt inställda till företag som erbjuder Svanenmärkta produkter.