Tre gånger så många Svanenmärkta biltvättar

4/12/2013

 På drygt ett år har antalet Svanenmärkta biltvättar tredubblats och idag finns 47 biltvättar från Malmö till Luleå. Så nu är det närmre för fler att slopa tvätten på gatan och välja miljömärkt tvättanläggning för vårstädningen.

– Det är mycket glädjande att vi ser ett stort engagemang från aktörer som Carewash/7 -Eleven och Tanka. Vi känner också av ett ökande intresse och kunskap från konsumenter. Vissa tror att det räcker att de använder miljömärkta tvättprodukter och tänker inte på var smutsen tar vägen när de tvättar hemma, så det är en viktig fråga att öka informationen kring, säger Pehr Hård, biltvättsansvarig på Miljömärkning Sverige.
En Svanenmärkt biltvätt renar utsläppen med 90 %  jämfört med en biltvätt utan fungerande rening eller tvätt på gatan. När du tvättar bilen hemma så utsätter du dig för olja, tungmetaller partiklar och kemikalier som lagrats i smutsen på bil och däck. De hamnar på hud och i lungor. Resten rinner ut med dagvattnet och lagras i mark och vatten.  
– Vill man som konsument värna sin hälsa och sommarens badsjö så ska man välja en Svanenmärkt tvätt. Vi ställer tuffa krav på rening av utsläpp liksom vattenförbrukning. Kraven skärps regelbundet så konsumenter kan vara säkra på att miljö- och hälsoaspekter är uppdaterade. Har man ingen Svanenmärkt tvätt nära sitt hem så välj en modern biltvätt som troligen har bättre rening, säger Pehr Hård.

33 miljoner biltvättar/år i Sverige ger upphov till utsläpp av 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink, 1 800 kg bly, krom och nickel och 41 kg kadmium om året. I Svanens beräkningar ingår inte de tvättar, sju av tio, som sker på gatan. Så miljövinsten med att välja miljömärkt biltvätt är ännu större.

Svanen lät undersöka intresset för Svanenmärkta biltvättar (You Gov 2012) och sex av tio konsumenter uppgav att de skulle välja en Svanenmärkt biltvätt om det fanns en nära.

Läs mer om undersökningen:

Se kartan över Svanenmärkta biltvättar:

Läs mer om Svanens krav:

För mer information: Pehr Hård, 0730- 66 08 44, pehr.hard@svanen.se.

Presskontakt: Anna Norberg, 0762- 62 54 90, anna.norberg@svanen.se.