Här kan du ladda ner en matris som visar hur Svanen och EU-Blomman uppfyller LOU:s krav på märkning.

Kort om LOU och miljömärkning Kort om LOU och miljömärkning