Vill du göra bra val för miljön i era inköp? Vill du försäkra dig om en oberoende uppföljning? Nu finns det stärkta möjligheter som gör det enklare för upphandlare att ställa miljökrav. Nya LOU öppnar för att den upphandlande myndigheten, som huvudregel, kan kräva själva miljömärkningen i upphandlingar. Inte som tidigare, enbart de bakomliggande kraven i miljömärkningen. Vi vänder oss till dig som är upphandlare men också till dig som har licens för Svanen- eller EU-Blomman-märkta produkter. Här finner du en bra grund för dialog med den upphandlande organisationen.

Upphandling Upphandling