Printagon Graphics AB

Map

Printing company

License number: 3041 0934
Ecolabel: Nordic Ecolabel
Product group: 041 Printing companies, printed matter, envelopes and other converted paper products
Criteria generation: 5
More about Printagon Graphics AB

" Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar bland annat om att ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ och få en mer hälsosam arbetsplats. "