(Pink) Vanish OxiAction Pulver Fläckborttagare, 1650 g

Stain remover

License number: 5006 0135
Ecolabel: Nordic Ecolabel
Product group: 006 Laundry detergents and stain removers
Criteria generation: 7
Company: Reckitt Benckiser Nordic A/S

" Med Svanenmärkta tvätt- och fläckborttagningsmedel minskas utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Svanens krav främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen. Krav ställs på effektiva produkter samt att förpackningarna ska vara mindre miljöbelastande. "