Brother MFC-8950DW

Multifunction printer

License number: 3015 0025
Ecolabel: Nordic Ecolabel
Product group: 015 Imaging equipment
Criteria generation: 6
Company: Brother Sverige (filial till Brother Nordic A/S, Danmark)

" Svanenmärkta kontorsmaskiner har låg energiförbrukning, låga utsläpp av partiklar, låg ljudnivå samt innehåller inte de farligaste flamskyddsmedlen. Genom att Svanen förbjuder ett antal farliga kemikalier avges inte dessa ämnen under vare sig användning eller när kontorsmaskinen någon gång blir elektronikskrot. "