74011 Neutral Kitchen paper 8/4p

Kitchen roll

License number: 2005 0021
Ecolabel: Nordic Ecolabel
Product group: 005 Tissue paper
Criteria generation: 5
Company: Vajda-Papir Scandinavia AS

" Svanenmärket är ett officiellt miljömärke med absoluta krav. Ett Svanenmärkt mjukpapper hör till de minst miljöbelastande inom sin grupp och Svanenmärket visar att produkten uppfyller stränga miljökrav.Detta innebär att papperet är tillverkat så att miljöbelastningen vid produktion, användning och avfall är minskad. Svanenmärkt mjukpapper består av fibrer från hållbart skogsbruk och/eller returfibrer och tillverkningen har skett med låga utsläpp till luft och vatten. Energiförbrukningen vid tillverkningen är låg och mängden hälso- och miljöfarliga kemikalier har begränsats både vid tillverkningen och i själva pappersprodukten.Genom Svanenmärkets miljökrav kan enskilda producenter få vägledning i hur de kan bidra till utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle.Att en produkt är Svanenmärkt betyder att resurser används effektivt och att produktionsmetoderna är miljöanpassade. Råvaror som ingår i produkten är granskade av Nordisk Miljömärkning och bara de råvaror som är av miljömässigt bästa kvalitet får ingå i pappersprodukten. "