Neutral Kids Bath & Wash Gel, 250 ml

Children soap

License number: 5090 0025
Ecolabel: Nordic Ecolabel
Product group: 090 Cosmetic products
Criteria generation: 3
Company: Unilever Danmark A/S

" Med Svanenmärkt kosmetika minskar man utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, främjar ämnen som lätt bryts ned i naturen, får effektiva och dryga produkter samt minskar miljöbelastning från förpackningar. "