AJ E-print AB

Map

Printing company

License number: 3041 0865
Ecolabel: Nordic Ecolabel
Product group: 041 Printing companies, printed matter, envelopes and other converted paper products
Criteria generation: 5
More about AJ E-print AB

" Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar bland annat om att ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ och få en mer hälsosam arbetsplats. "