Albert Kök Hotell & Konferens

Map

Restaurant

License number: 3055 0329
Ecolabel: Nordic Ecolabel
Product group: 055 Hotels, Restaurants and Conference Facilities
Criteria generation: 4
More about Albert Kök Hotell och Konferens

" En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpå-verkan från dessa verksamheter. "