099 Flytande och gasformiga bränslen

Produktgruppen omfattar flytande och gasformiga bränslen för transport (väg-, sjö- och luft) samt bränslen till uppvärmning och industriell användning.

Det finns stränga krav på råvaror i Svanenmärkta bränslen. Detta innebär att bränslena antingen måste bestå av 100 % förnybara råvaror, eller blandningar av förnybara och fossila råvaror. De förnybara råvarorna måste uppfylla ett antal krav, bland annat spårbarhet och hållbar produktion. Det är även förbud mot vissa råvaror. Råvarukraven kommer att bidra till att bevara den biologiska mångfalden och jordens resurser. Kraven bidrar även till minskad klimatpåverkan.

Kraven innefattar följande:

  • Krav på hög andel av förnybara råvaror
  • De förnybara råvaror måste vara hållbart producerade och komma från kontrollerade källor
  • De förnybara råvarorna måste kunna spåras
  • Förbud mot palmolja, sojaolja och sockerrör
  • Förbud mot råvaror från genetiskt modifierade växter
  • Förbud mot fossila komponenter baserade på tjärsand, skifferolja eller kol
  • Stränga krav för att minska utsläppen av växthusgaser under bränslets produktion och användning
  • Arbetsförhållandena i produktionen av bränslet måste uppfylla relevanta FN-konventioner
  • Uppfyllande av erkända standarder bränsle

Frågor och svar om Svanenmärkta bränslen

Ansök om en Svanenlicens

Kontakta mig för mer information

Josephine Jansson
Produktspecialist, Flytande och gasformiga bränslen
Telefon: 08 - 55 55 24 17
E-post: josephine.jansson@svanen.se

 

 

 

Kriteriedokument

Namn Version
Danska 3.0
Engelska 3.0

Remissdokument

Namn Språk
Remissammanställning Danska

Övriga dokument

Namn Språk
Bakgrundsdokument Danska
Ifyllbara bilagor Danska
Bakgrundsdokument Engelska
Ifyllbara bilagor Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information